Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výchova a vzdělávání

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

11.3.2023 | Zuzana Staňková

obrázek

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

Celý článek ...

Rukodělné činnosti pro všestranný rozvoj

1.11.2022 | Zuzana Staňková

obrázek

V naší škole podporujeme mnoho činností, které nejsou v první řadě zaměřeny na intelekt a získávání vědomostí, přesto rozvoj intelektu podporují. Pracovní činnosti v dílnách patří mezi jednu z těchto aktivit.

Celý článek ...

Pokusy v přírodních vědách

24.10.2022 | Zuzana Staňková

obrázek

V přírodních vědách šestého ročníku to u nás nedávno bublalo, plavalo a barvilo se - pokusy si ale nachystali sami šestáci!

Celý článek ...

Třídní kolektivy...vztahy...

10.10.2022 | Zuzana Staňková

obrázek

Naše škola ve školním roce 2022/2023 navázala spolupráci s psychoterapeutem Vítkem Hrbáčkem, specialistou na prevenci sociálně patologických jevů, který se zaměřuje na práci s dynamikou třídních kolektivů.

Celý článek ...

Vrstevnické učení na Mánesovce

15.5.2019 | Zuzana Staňková

obrázek

Učíme se navzájem...
Ne vždy musí učivo předávat jen učitel. U nás na škole uplatňujeme vrstevnické učení, při kterém se děti učí od sebe navzájem. Výborně to funguje např. při ICT, kdy starší žáci (v tomto případě 9. roč.) učí mladší (5. roč.).

Celý článek ...

Akce "Ukliďme Česko"

2.4.2019 | Zuzana Staňková

obrázek

Ukliďme Česko. I naše škola se zapojuje a uklízíme okolí naší školy...

A po úklidu trocha tělocviku.

Celý článek ...

Výuka v projektech

29.3.2019 | Zuzana Staňková

obrázek

Děti v naší škole dělají různě zaměřené projekty. Výukou v projektech se učí lépe plánovat, spolupracovat a také prezentovat svou práci.

Celý článek ...

Ohlédnutí za výukou v projektech

11.12.2018 | Zuzana Staňková

obrázek

Nikdo s jistotou neví, jaké všechny znalosti a dovednosti budou naši žáci potřebovat, až budou sami na pracovním trhu. Jisté ale je, že budou potřebovat umět projektově přemýšlet. Proto v naší škole děláme výuku v projektech. Žáci sami přicházejí s nápady na menší či větší projekty, které si pod naším vedením sami realizují.

Celý článek ...

Naši žáci byli součástí zajímavé konference o vzdělávání

11.11.2018 | Zuzana Staňková

obrázek

Včera se žáci naší školy zúčastnili konference Jihlava mluví o vzdělávání. Debatovali o tom, kam až může jít demokracie ve škole.

Celý článek ...

Z manifestu "líného rodiče"

20.3.2013 | Zuzana Staňková

obrázek

Dostala se nám do ruky úžasná kniha Toma Hodgkinsona šéfredaktora časopisu Idler „Líný rodič“ a chceme se s Vámi rodiči podělit o pár postřehů, které tak hodně souzní s metodikou a pedagogikou, která nám je tak blízká…

Celý článek ...

Slovní hodnocení na Základní škole Mánesova

28.11.2011 | Zuzana Staňková

Slovní hodnocení pomáhá respektovat vývoj žáka a odpovídá moderním přístupům k výuce jako takové...

Celý článek ...

Nejnovější články

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek

Úspěšnost našich žáků 9. ročníku 2021/2022

V 9. ročníku naší ZŠ bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 14 žáků. Všichni se dostali na střední školu či gymnázium, které si vlastním výběrem zvolili. Mnozí z nich vybírali ze dvou škol, na kterých uspěli.

Níže jsou uvedeny školy, na kterých žáci uspěli a vybrali si je pro další studium.

Přírodní vědy - integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Na 2. stupni naší základní školy pokračujeme v integrovaně tematické výuce, jakou znáte z 1. stupně.

obrázekobrázek

Představujeme vám naši 1. třídu

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás

obrázekobrázek

Vysvědčení a hodnocení žáků

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

obrázekobrázek