Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Zápis do 1. třídy

Představujeme vám naši 1. třídu

5.2.2023 | Zuzana Staňková

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás…

Děti poznávají vše nové prostřednictvím příběhů, které vytvořili naši pedagogové (písmenka, číslice, formy).

Učitel je průvodcem dítěte – doprovází ho a nechává objevovat svět jeho vlastním tempem.

Děti se učí v integrovaně tematické výuce – vše je propojeno, navazuje na sebe a prolíná se školním rokem i ročními obdobími.

Výuka probíhá často venku v přirozeném prostředí pro poznávání přírodních zákonitostí.

Výuka angličtiny se od 1. třídy skládá zejména z písniček, jazykových her, básniček, konverzačních a dramatických aktivit.

Matematiku učíme metodou Hejného – děti ji poznávají díky různým didaktickým prostředím.

Pracujeme s koncepcí „pohyblivé třídy“ – prostor je vybaven lavicemi umožňujícími velkou variabilitu uspořádání.

Každé dítě postupuje svým vlastním tempem – učitel diferencuje nabídku aktivit i náročnost dle potřeb dětí.

Děti se učí sebehodnotit, dostávají slovní hodnocení formou očekávaných výstupů.

Chyba je vnímána jako nedílná součást žákova učení – je prostředkem k další cestě k cíli.

Klademe důraz na všestranný rozvoj dítěte – děti se učí plést, pracovat se dřevem, hlínou, voskovými bločky, vlnou, plstí, …

Děti nepoužívají učebnice, ale tvoří si své vlastní učební materiály.

Střídáme při výuce metody i formy výuky – skupinové práce, stanoviště, problémová výuka, činnostní učení, vrstevnické učení…

Děti se již od 1. třídy učí plánovat a realizovat své první projekty.

 

Je vám naše pojetí blízké? Je toho mnohem více... Přijďte se raději podívat do výuky. Domluvte si návštěvu kdykoliv na emailu eliska.binova@skolamanesova.cz.

 

Nebo přijďte rovnou na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY... http://skolamanesova.cz/?article_id=21402.

 

obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída

Nejnovější články

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek

Úspěšnost našich žáků 9. ročníku 2021/2022

V 9. ročníku naší ZŠ bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 14 žáků. Všichni se dostali na střední školu či gymnázium, které si vlastním výběrem zvolili. Mnozí z nich vybírali ze dvou škol, na kterých uspěli.

Níže jsou uvedeny školy, na kterých žáci uspěli a vybrali si je pro další studium.

Přírodní vědy - integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Na 2. stupni naší základní školy pokračujeme v integrovaně tematické výuce, jakou znáte z 1. stupně.

obrázekobrázek

Představujeme vám naši 1. třídu

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás

obrázekobrázek

Vysvědčení a hodnocení žáků

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

obrázekobrázek