Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výsledky našich žáků

Vysvědčení a hodnocení žáků

1.2.2023 | Zuzana Staňková

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

 

Vysvědčení píšeme pro 1. - 5. třídu jen slovní – popis dosažených výstupů, doporučení pro další postup, shrnutí pokroků a cesty, na které se děti nacházejí.

 

I na druhém stupni dostávají děti slovní hodnocení v podobném duchu; zde mají ale také známky, abychom jim usnadnili orientaci v hodnotící škále pro budoucí postup do dalších studií.

 

Vysvědčení jako předání zpětné vazby od učitele k dítěti je však jen střípkem ze všech aktivit, které směřují k shrnutí žákova učení, naznačení jeho další cesty, podpory při nesnázích a budování jeho vlastního sebehodnocení. V různých předmětech i aktivitách děti učíme:

 

- vrstevnické hodnocení – předáním zpětné vazby spolužákovi

- práci s kritérii – co / jak / kdy děláme

- sebehodnocení – pomocí startérů vět / dotazníků / myšlenkových map / volného psaní

- práci s měsíčními plány – zaznamenávání vlastních pokroků

- sebehodnotící aktivity – „semafor mého učení“

- orientaci v mapách učebního pokroku

- psaní „vysvědčení“ pro učitele

 

Dáváme dětem nástroje, které jim pomáhají lépe se poznat a utvořit si představu o sobě – kde se v procesu učení nacházím, kam směřuji, jaké jsou mé silné i slabé stránky. Věříme, že to má smysl.

 

Pokud vás oslovuje myšlenka formativního přístupu, slovního hodnocení či budování sebehodnocení u žáků a chtěli byste vědět více, přijďte to vše poznat k nám.

obrázek
Hodnocení
obrázek
Hodnocení

Nejnovější články

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek

Úspěšnost našich žáků 9. ročníku 2021/2022

V 9. ročníku naší ZŠ bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 14 žáků. Všichni se dostali na střední školu či gymnázium, které si vlastním výběrem zvolili. Mnozí z nich vybírali ze dvou škol, na kterých uspěli.

Níže jsou uvedeny školy, na kterých žáci uspěli a vybrali si je pro další studium.

Přírodní vědy - integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Na 2. stupni naší základní školy pokračujeme v integrovaně tematické výuce, jakou znáte z 1. stupně.

obrázekobrázek

Představujeme vám naši 1. třídu

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás

obrázekobrázek

Vysvědčení a hodnocení žáků

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

obrázekobrázek