Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Dokumenty

Informace o ochraně osobních údajů

9.9.2018 | Zuzana Staňková

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Osobní údaje, které o Vás a Vašich dětech v průběhu vzdělávání zpracováváme, jsou zejména:

jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, rodné číslo, datum narození, státní občanství, předchozí působiště nově přijatého dítěte/žáka, druh a resortní identifikátor školy, v níž se dítě/žák vzdělával před přijetím do organizace, jméno a příjmení, titul zákonného zástupce, adresa trvalého bydliště zákonného zástupce, telefonní číslo a emailová adresa zákonného zástupce, kód specifické potřeby učení, informace o IVP, pedagogická podpora, fotografie, videozáznam, informace o zvláštním stravovacím režimu, číslo bankovního účtu, zdravotní omezení a jméno a příjmení zákonného zástupce oprávněného dítě/žáka vyzvedávat, případně jiné osoby s tímto oprávněním.

Tyto údaje jsou nutné v souvislosti se vzděláváním Vašeho dítěte v této škole, s jeho stravováním, pobytu ve školní družině a účasti na mimoškolních a zájmových akcích.

Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo vznikají v průběhu vzdělávání Vašeho dítěte v této škole.

 

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje využíváme zejména:

  • pro vedení povinné dokumentace školy,
  • pro vedení účetnictví
  • pro prezentaci školy. 

Vaše osobní údaje uchováváme, jen pokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování nebo zákonná povinnost uchovávání dokladů. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

  • je to nezbytné pro účely vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon)
  • je to oprávněný zájem školy (prezentace školy)
  • zpracování je na základě Vašeho informovaného souhlasu

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány jen nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

  • orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, policii a jiným orgánům dohledu, soudům a orgánům činným v trestním řízení
  • poskytovateli, který nám poskytuje služby související se školní matrikou

 

Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,

c) právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud nejsou zpracovávány na základě právních předpisů,

d) právo na omezení zpracování údajů,

e) právo vznést námitku proti zpracování,

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů,

g) právo na jasné a srozumitelné informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s ochranou soukromí (viz tento dokument).

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: info@skolamanesova.cz.

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

 V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

 

Škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, na nějž se můžete obrátit:

Jan Stariat

email: jena.stariat@protenax.cz

tel.: 777 929 332

 

Prožili jsme spolu

Den s Mánesovkou

V sobotu 7. 12. jsme přivítali desítky návštěvníků, kteří se přišli podívat do naší školy, načerpat informace, zkusit si matematiku Hejného, nebo si vyrobit vkusnou vánoční dekoraci. 

obrázekobrázek

30. výročí listopadových událostí očima dětí

Ponořili jsme se do listopadových událostí. Zapojili jsme se do projektu Naše revoluce Člověka v tísni a zjišťovali jsme, jak na revoluci a období před ní vzpomínají rodiče a prarodiče. Na základě vyprávění dětí s rodiči vzniklo několik úžasných příběhů.  Právě příběhy pamětníků jsou skvělou metodou, jak dětem přiblížit historické události. Děkujeme všem, kteří byli ochotni vyprávět...

obrázekobrázek

Dopravní abeceda

Jak správně přecházet silnici? Jak bezpečně vystupovat z auta? Čím se jako chodec vybavit při snížené viditelnosti? Jak se chovat na chodníku? To a mnohem více si zkoušely děti formou hry.

obrázekobrázek

Halloween

V pátek 1. 11. 2019 jsme ve škole zažili magický večer.

obrázekobrázek

Tematický den

V úterý naše škola žila tematickým dnem. Všichni jsme se ve skupinkách věnovali rozvoji občanské klíčové kompetence.

obrázekobrázek
nahoru