Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Školní rok 2017/2018

Třetí tematický den

31.3.2018 | Zuzana Staňková

Žáci jako obvykle utvořili věkově smíšené skupinky, ve kterých během dne procházeli několika stanovišti s různým programem, jehož jednotícím tématem byl pohled na sebe samého. Celodenní program byl o tom, jak žáci sami sebe vidí, jak o sobě přemýšlejí, jaké hodnoty jsou jim blízké, co si přejí, čeho se třeba obávají a v co doufají.

A co na stanovištích zažívali? Na jednom z nich šli například na trh se svými dobrými vlastnostmi - napsali je na kartičky, které si na sebe připnuli, a potom se vzájemně potkávali "na tržišti uprostřed třídy", pročítali si vlastnosti svých spolužáků a pokud chtěli, navzájem si své vlastnosti vyměňovali. Zdánlivě obyčejná aktivita vede k zajímavým zkušenostem a v návazné reflexi k otázkám typu: Jaké to bylo, když si druzí četli tvé vlastnosti? Byl o některou z tvých vlastností zájem? A pokud ano, jaký to byl pocit? Napadlo tě při pročítání vlastností druhých, že můžeš svůj seznam vlastností rozšířit? Zaujala tě nějaká vlastnost natolik, že ji chceš také mít?

V tomto školním roce nás čeká ještě jeden tematický den, ve středu 2.5.

Prožili jsme spolu

Zahájení školního roku

2. září jsme zahájili školní rok 2019/2020 pohodovým zahradním piknikem.

Školy v přírodě

I letos jsme vyrazili na školu v přírodě. Kde jinde se naučit, jak přežít v přírodě?

obrázekobrázek

Zápis do MŠ

V sobotu u nás proběhl zápis do MŠ a Fun Day. Tady je malé ohlédnutí...
Děkujeme všem za účast a příjemně strávený den.

obrázekobrázek

Velikonoční dílny se opět vydařily!

Dnešní 'Velikonoční dílny' opět zaplnily školní jídelnu, která se tak na pár hodin proměnila ve velký ateliér plný inspirace a dobré nálady...

obrázekobrázek

Zápis do ZŠ

Téměř trojnásobný počet budoucích prvňáčků oproti loňsku přišel k zápisu na naši školu.

obrázekobrázek
nahoru